"۱۶ آذر ۱۳۹۹"

منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
          به وب سایت  سیویل من  خوش آمدید در این وب سایت سعی شده مطالب مفید در رابطه با رشته عمران و معماری جمع آوری شود سایت در حال بروز رسانی می باشد از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم

كليات

كليات:

مشخصات، استانداردها و ضوابط تعریف‌شده در اين نشريه به‌منظور ارائه طريق و اعلام نكات فني لازم‌الاجرا در انجام كارهاي ساختماني (بناهاي متعارف و عمليات وابسته به آن‌ها) هست، اين نشريه به‌خودی‌خود كامل بوده و اجراكنندگان بايد با توجه به اين مشخصات نسبت به اجراي عمليات ساختماني زير نظر دستگاه نظارت بپردازند. براي تكميل اين مشخصات، بسته به نياز چنانچه مشخصات و ضوابطي در نشريه مشخصات فني خصوصي وجود داشته باشد كه مغاير با مندرجات اين نشريه باشد، اولويت با مشخصات فني خصوصي است. به‌طور خلاصه اين نشريه راهنمايي براي تمامي امور فني و مشخصات اجرايي پروژه‌ها است. استناد به ديگر ضوابط از مسئولیت‌های پيمانكار در مورداجرای اين مشخصات نمي‌كاهد. چنانچه در مواردي با توجه به شرايط خاص ضمن اجراي كار، مشخصات فني منطقي‌تري وجود داشته باشد، مهندسان مشاور بايد در مشخصات فني خصوصي، اين موارد را صراحتاً ذكر نموده و مراتب را براي بررسي و اظهارنظر به دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند تا در صورت حصول اطمينان از انسجام مطالب پيشنهادي، از آن‌ها در آينده در اصلاح مشخصات استفاده شود

آماده كردن كارگاه:

پس از تحويل كارگاه، پيمانكار بايد بر اساس ضوابط و مندرجات قرارداد نسبت به آماده‌سازي كارگاه اقدام نمايد.

آماده‌سازي اوليه به‌منظور استقرار عوامل اجرايي و شروع كار به شرح زير است:

تخريب ساختمان‌های موجود:

ساختمان‌های موجود و قديمي كه در محدوده عملياتي پروژه و در محل اجرا و استقرار بناهاي جديد بوده و به‌منظور انجام كار، تخريب آن‌ها ضروري است، بايد با نظر كارفرما طبق دستورات دستگاه نظارت اندازه‌گيري، صورت‌مجلس و تخريب شوند. اين موارد بايد در مشخصات فني خصوصي ذكر گردند. قبل از شروع به تخريب ساختمان‌ها بايد مسائل ايمني و اصول فني در مورد قطع و كنترل انشعابات خطوط آب، برق، تلفن و … با هماهنگي سازمان‌های مسئول مراعات گردد. در صورت لزوم بايد مصالح حاصل از تخريب مطابق نظر دستگاه نظارت دسته‌بندي و در محله‌ای مناسب انبار شوند. به‌طورکلی تخريب و حذف ساختمان‌های موجود در محل اجراي پروژه بايد با نظر و تصويب قبلي صورت گيرد. ساختمان‌های مربوط به آثار باستاني از شمول اين قسمت خارج است و هیچ‌گونه دخل و تصرف در آن‌ها مجاز نبوده و بايد با كسب مجوز و زير نظر مقامات رسمي ذي‌صلاح اقدام لازم صورت گيرد.

تسطيح محوطه، گودبرداری‌ها و زهكشي:

چنانچه محوطه كارگاه داراي پستی‌وبلندی‌های زياد باشد به‌نحوی‌که مانع از شروع اجراي عمليات گردد، پيمانكار بايد با نظر دستگاه نظارت نسبت به تسطيح محوطه تا تراز موردنظر و پاك كردن آن اقدام نمايد. گودبرداري محل سازه‌ها بايد با توجه به رعايت نكات ايمني و حفظ ساختمان‌های موجود هم‌جوار و رعايت مقررات و دستورالعمل‌های شهرداری‌ها و وزارت كار صورت گيرد و تدابير لازم هنگام گودبرداری‌ها و حين عمليات ساختماني در موردحفاظت ساختمان‌های هم‌جوار اتخاذ گردد. چنانچه محل اجراي پروژه در محدوده شهرها و در نقاط مسكوني باشد، پيمانكار بايد نسبت به ايجاد ديوارهاي موقت و جداکننده محل كارگاه در سواره‌روها و پياده‌روها اقدام نموده و شرايط ايمن‌سازي محوطه را براي عبور عابرین و وسایط نقليه كاملاً فراهم نمايد. پيمانكار مسئول جبران خسارات وارده به شخص ثالث در اثر عدم رعايت نكات ايمني فوق‌الذكر خواهد بود. كنترل و هدايت آب‌های سطح‌الارضي به داخل گودها و محل حفاری‌ها بايد با نظر دستگاه نظارت و بر اساس ضوابط و مندرجات قرارداد و ساير ضوابط قانوني در پروژه‌هاي شهري صورت گيرد.

نقاط نشانه و مبدأ:

براي پياده كردن قسمت‌های مختلف پروژه و تعيين حدود قانوني كار و مرز عمليات قرارداد بر اساس نقشه‌هاي اجرايي، مقدار كافي نقاط نشانه و مبدأ از طرف كارفرما و دستگاه نظارت طي صورت‌جلسه‌ای هنگام تحويل زمين در اختيار پيمانكار قرار داده خواهد شد. پيمانكار موظف است نسبت به حفظ و حراست اين نشانه‌ها ضمن عمليات اجرايي و تا پايان كار و تحويل موقت اقدام نمايد. در صورت نياز پيمانكار موظف است بر اساس نشانه‌هاي اصلي نسبت به ايجاد نشانه‌هاي فرعي و كمكي اقدام نمايد. اين نشانه‌ها بايد توسط پايه‌هاي بتني حداقل ۱۵× ۱۵ و ارتفاع ۷۰ سانتيمتر ساخته شود و حداقل ۲۰ سانتيمتر از آن، از سطح زمين تسطيح شده اجراي عمليات بالاتر باشد.

 

پر کردن چاه‌ها، قنوات و قطع اشجار:

چاهه‌ای آب و فاضلاب و قنوات متروكه كه در محوطه عملياتي پروژه واقع‌شده‌اند و پر كردن آن‌ها ضروري است بايد با نظر دستگاه نظارت پر و ساخته شوند. نحوه اجراي عمليات و چگونگي پرداخت حق‌الزحمه مربوط به آن‌ها با نظر دستگاه نظارت و توافق پيمانكار صورت خواهد گرفت. پاك كردن محوطه از ريشه درختان و اشجار بايد با نظر دستگاه نظارت صورت گيرد. به‌طورکلی لزوم قطع اشجار بايد قبلاً به تصويب كارفرما رسيده باشد. جمع‌آوري درختان و ريشه‌ها و برداشت خاك زراعي (خاك نباتي) تا عمق‌های خواسته‌شده و تخليه آن‌ها به نقاط مشخص طبق دستور دستگاه نظارت صورت خواهد گرفت.

ساختمان‌ها و تأسيسات تجهيز كارگاه:

پيمانكار بايد بر اساس دستورالعمل‌ها و مشخصات مندرج در مشخصات فني خصوصي و فهرست مقادير و بها نسبت به اجراي ساختمان‌ها و تأسيسات مربوط به تجهيز كارگاه اقدام نمايد. بدين منظور پيمانكار بايد پس از امضاي قرارداد و تحويل زمين، نقشه جانمايي و استقرار ساختمان‌ها و تأسيسات كارگاه را تهيه و به تصويب دستگاه نظارت برساند. ساختمان‌های مربوط به تجهيز كارگاه و تأسيسات مربوط بايد داراي استحكام كافي و ازنظر فضا جوابگوي نيازهاي پروژه بوده و اصول ايمني در آن‌ها رعايت شده باشد.

تحويل و كنترل مصالح:

محل دپوي مصالح ساختماني نظير آجر، سيمان، شن و ماسه و آهن‌آلات بايد در نقشه جانمايي كارگاه مشخص شود. كالاهاي بسته‌بندی‌شده بايد در محله‌ای سرپوشيده و انبارهاي مناسب نگهداري و دپو شوند. مصالح خراب و نامرغوب كلاً نبايد به كارگاه وارد شود، در صورت ورود مصالح نامرغوب پيمانكار بايد بلافاصله آن را از كارگاه خارج سازد. مصالحي كه در مرغوبيت آن شك و ترديد باشد نيز بايد مورد ارزيابي و آزمايش قرار گيرد تا در صورت اثبات عدم مرغوبيت سريعاً از كارگاه خارج شود. ممكن است مصالح پای‌کار به هر دليل براثر توقف زياد در كارگاه به‌موقع مصرف نشود و درنتیجه خواص خود را از دست بدهد يا كلاً در مشخصات آن تغيير حاصل گردد. در اين قبيل موارد بايد با حصول اطمينان از كيفيت اين مصالح نسبت به استفاده از آن‌ها اقدام گردد. به‌طورکلی تمامي مصالح بايد قبل از مصرف، كنترل و مناسب بودن آن مورد تأييد قرار گيرد.

ساير موارد:

چنانچه مواردي در طرح پیش‌بینی‌شده باشد كه در اين نشريه از آن‌ها ذكري به ميان نيامده است و شرايط خاص پروژه رعايت آن موارد را الزامي نمايد، بايد اين موارد در مشخصات فني خصوصي منعكس شود.

 

 

 

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید