مقاله16
 • معمار کیست

    معماری به انگلیسی (Architecture) ، شیوه و سبک نقشه‌کشی ، طراحی و ساخت ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ ...

 • سنگدانه‌هاي سبك

    كليات: سنگ‌دانه‌های سبك، دانه‌هایی هستند كه به علت تخلخل زياد، وزن فضايي آن‌ها كم است. دانه‌ه ...

 • آب

  كليات: آب را نه‌تنها مي‌توان از مصالح ساختماني مهم به شمار آورد، بلكه نقش آن در كارهاي مهندسي از اهم ...

 • چسباننده‌هاي سياه

  كليات: چسباننده‌هاي سياه شامل مواد قيري و قطراني هستند. قير جسمي است به رنگ سياه مايل به قهوه‌اي و چ ...

 • خاك رس براي مصارف ساختماني

  كليات: خاك رس از ارزان‌ترين و فراوان‌ترين مواد چسباننده ساختماني بوده و مطابق تعريف مندرج در بند ۲-۷ ...

 • گچ ساختماني

  كليات: گچ از مواد چسباننده ساختماني و مطابق تعريف مندرج در ۲-۷-۱ نوعي چسباننده هوايي است. گچ ساختمان ...

 • آهك ساختماني

  كليات: آهك يكي از مواد چسباننده ساختمان است، به‌عبارتی‌دیگر نوعي سيمان هوايي (مطابق تعريف مندرج در ۲ ...

 • سیمان

  مواد چسباننده: تعاريف: واژه سيمان يا سيمنت در معني كلي، بر هر يك از مواد گوناگوني كه براي چسباندن اج ...

 • مصالح چوبي

  كليات: چوب‌هايي كه در ساختمان به مصرف مي‌رسند، به يكي از صورت‌های طبيعي يا مصنوعي هستند. چوب‌هاي طبي ...

 • مصالح فلزي

  كليات: فلزات ساختماني اساساً به دو گروه آهني و غير آهني تقسيم مي‌شوند. آهن خالص در ساختمان مصرفي ندا ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده